Dobre Miasto znajduje się na 35 kilometrze najważniejszego szlaku turystycznego, poświęconego najbardziej znanemu mieszkańcowi Warmii. Łączy on miejscowości związane z Mikołajem Kopernikiem, który na Warmii spędził najbardziej twórcze 40 lat swojego życia. Oprócz śladów pobytu Kopernika i miejsc pamięci, posiada też duże walory krajoznawcze. Malownicze odcinki szlaku można pokonać samochodem, rowerem, a nawet kajakiem.

    Wiemy, że Kopernik wędrował tymi terenami jako zarządca folwarków kapituły kościelnej. W latach 1516–1519 przeprowadził w okolicach Olsztyna zakrojoną na szeroką skalę akcję osiedlania chłopów na opuszczonych łanach. W Dobrym Mieście przebywał co najmniej raz, w sierpniu 1538 roku, wizytując miasta diecezji z nowo wybranym biskupem warmińskim Janem Dantyszkiem. Trakt dobromiejski musiał pokonywać wielokrotnie, a górująca nad miastem, wyniosła kolegiata już z daleka przyciągała wzrok oddanego Bogu wędrowcy.

   W tym roku mija 500 lat od wydarzeń wojny polsko-krzyżackiej, które również związały losy Astronoma z Dobrym Miastem. W 1520 roku Mikołaj Kopernik kierował wzrok nie tyle w niebo, co bardziej w ziemię, a zwłaszcza w okolice Dobrego Miasta, od strony którego Krzyżacy mieli przypuścić atak na Olsztyn. Rozpaczliwy list napisany przez dowodzącego obroną Kopernika do króla pod wpływem wydarzeń w Dobrym Mieście jest jednym z najważniejszych jak nie najważniejszym dowodem, że Kopernik kierował się w swoich działaniach przede wszystkim polską racją stanu.

©{2019} Tata Astronom. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona w oparciu o JoomShaper.

Search